Saljuqiy turklar kimlar edi?

Alloh tomonidan kishilarni yaxshi hayotga da’vat qilish uchun yuborilgan Muhammad payg‘ambar 632 yilda vafot etdi. U vafot etgandan keyingi 150 yil davomida Ispaniyadan to Xitoy chegaralarigacha bo‘lgan hududda musulmon xalifalari hukmronlik qildilar. Ular davlatni boshqarishning yangi, Qur’oni karim aqidalariga asoslangan davomi…

G‘ozlar nima uchun tizilib uchadi?

Tasavvur eting, osmonning qayeridandir «g‘ag‘a-g‘a»lagan ovoz eshitilyapti. Darrov boshingizni ko‘tarasiz va shu on osmonda ponasimon tizilib, janub tomon uchib borayotgan g‘ozlarni ko‘rasiz. G‘ozlar tizimi 80 kilometr-soat tezlikda uchib boradi. Ularning nega shunday uchayotganini taxmin qilishimiz mumkin. Va siz, samolyotlar ham davomi…

Varvarlar kimlar?

«Varvar» nomi Qadimgi Yunonistonda kelib chiqqan. Yunonlar o‘zlari yaratgan barcha narsa, shu jumladan til ham eng yaxshisi deb ishonardilar. Shu bois yunon tilini bilmaydigan barcha yot kishilarni varvarlar, ya’ni g‘o‘ldirovchilar deb atashardi. Qadimgi rimliklar ham qadimgi yunonlardan shu nomni o‘zlashtirganlar. davomi…

O‘rta asr arab allomalari nimalar bilan shug‘ullanishgan?

Islom dunyoga kelmasidan ming yillar ilgari yunonlarga tobe mamlakatlar kabi Yunoniston ham ilmu-ma’rifatning o‘ziga xos markazi bo‘lgan. Rim imperiyasi davrida ham o‘zining Madaniy markazlik mavqeini saqlab qoldi. Aristotel (Arastu), Ptolemey (Batlimus), Arximed kabi faylasuf va matematiklar Koinotning tuzilishini sharhlab berdilar. davomi…

Boyo‘g‘lilar kechasi ko‘ra oladimi?

Ming yillardan beri boyo‘g‘lilar odamlar ongida alohida ahamiyat kasb etib keladi. Ibtidoiy odamlar boyo‘g‘lilarga, asosan ularning allaqanday ovoz chiqarishi bilan bog‘liq xurofiy bid’atlarni o‘ylab topishgan. Yevropaning ko‘p mamlakatlarida boyo‘g‘lining sayrashini o‘limdan darak berish, deb tushunishgan. Qadim Yunonistonda esa u donishmandlik davomi…


Maqolalar mundarijasi