Ravshan Yo‘ldosh. O‘g‘ri (hikoya)

Ekspertlar guruhiga tegishli “Gazel” mikroavtobusi yonida mashinani to‘xtatdim. Eshikni ochishim bilan bahorning tonggi namxush shamoli ichkariga suqilib, yuzlarimni silab o‘tdi. Mashinadan tushdim. Kalit ulangan moslama tugmachasini bosgandim, qulf eshikni mahkamlaganini minnat qilgan misol taraqlagan tovush chiqardi. Yapaloq papkamni qo‘ltig‘imga qistirib, davomi…

Erkin Vohidov. Dostonlar

Erkin Vohidov. Dostonlar. — Toshkent, Adabiyot va san’at nashriyoti, 1973. Erkin Vohidovning she’rlarini dilbar, g‘azallarini nafis, dostonlarini teran qilgan omillardan biri uning xalq dilidagi gapni aytishidir. Shoirning dostonlardan tuzilgan bu majmuasi ham kitobxon yuragida ajoyib tuyg‘ular uyg‘otadi degan umiddamiz. MUNDARIJA davomi…

Jo‘ra Mahmud. Ctanislavskiy va Chexov

Mixail Chexov garchand umrining o‘ttiz yetti yilini chet ellarda o‘tkazgan bo‘lsa-da, teatr san’ati sohasidagi amaliy va nazariy bilimlarini Konstantin Sergeevich Stanislavskiy kashf etgan “sistema” (uslub) asosida o‘zlashtirdi, ustoziga hurmat va e’tiqodi umrining oxiriga qadar so‘nmadi. K.S.Stanislavskiy bilan M.Chexov tarbiya topgan davomi…