Барҳаётлик учун кураш

Ҳаёт барҳаётлик учун курашдир… М. М. ПРИШВИН Ҳаёт ўлимни ҳеч қачон писанд қилмайди. Ўлим рўпарасида у қаҳқаҳа уради, қўшиқ айтиб, рақсга тушади, қуради, теради ва севади. Фақат ўлимнинг ўзини алоҳида ажкратиб қарасак, унинг бўм-бўшлигини кўриб, хижолат тортамиз. Р. ТАГОР Ўлим давоми…

Кексалик ҳақида

Ёшлик билан кексалик орасидаги муддат нақадар қисқа! Ш. МОНТЕСКЬЕ Ёшлик ўтиб бораётганини ҳеч ким сезмайди, аммо унинг ўтиб кетганини ҳамма ҳис қилади. СЕНЕКА Кексалик худди қордай тўсатдан босади, Эрталаб турсангиз — ҳаммаёқ оппоқ. Ж. РЕНАР Жасорат тугаган куни қарилик бошланади. давоми…

Ёшлик ҳақида

Ҳаёт ҳар бир кишига улкан ва бебаҳо туҳфа инъом этади, бу куч-қувватга тўла ёшлик, билим ва курашга чанқоқлик, ишонч ва орзу-умидга тўла ўспиринликдир. Н. А. ОСТРОВСКИЙ Ёшлик — буюк афсунгар. А. С. ПУШКИН Ёшлик ўзининг олижаноб ташаббуси, софдилликка, адолатга, башарий давоми…

Ёшлик, кексалик ва умрбоқийлик тўғрисида

Касалликни фақат унинг номига қараб эмас, балки беморнинг ўзини, унинг аъзойи баданини, органларини, унинг қувватини даволаш керак. М. Я. МУДРОВ Яхши шифокор маълум дардларнинг давосини биладиган, агар ўзига номаълум касаллик бўлса, беморга ёрдами тегадиганларни чақирадиган кишидир. Ж. ЛАБРУЕР Даволовчи врач давоми…

Касаллик, даволаниш ва шифокор одоби ҳақида

Минг хил касаллик бор, аммо соғлик биттагинадир. Л. БЕРНЕ Дарднинг сонсаноғи йўқ. КАТТА ПЛИНИЙ Энг ёмон дард ўлдирувчи дард эмас, балки давоси йўқ дарддир. М. ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ Касаллик — барвақт қаришнинг ўзига хос кўриниши. А. ПОП Саломатлигини эҳтиёт қилиб юрган одам давоми…

Меъёрнинг фойдаси ҳақида

Узоқ яшашнинг бирдан-бир сири умрни қисқартирмасликда. Э. ФЕЙХТЕРСЛЕВЕН Узоқ яшамоқчи бўлсанг, кам-роқ овқатлан. Б. ФРАНКЛИН Таомнинг энг яхши қайласи — нафсни тийиш. СУҚРОТ Оғзингни эҳтиёт қил: ҳамма касаллик оғиз орқали ўтади. Шундай қилгинки, овқатдан кейин ҳам иштаҳанг қарнай бўлсин. Л. давоми…

Бадан тарбия ҳақида

Биз материалистлар — қувноқ кишилармиз, биз — соғлом одамлармиз, бинобарин, жисмоний тарбиянинг улкан моҳиятини яхши ҳис қиламиз. А. Н. ЛУНАЧАРСКИЙ Гимнастика, жисмоний машқлар, пиёда юриш меҳпат қобилиятини ва саломатлигини сақлаб қолмоқчи бўлган, чинакам ва шодмон ҳаёт кечиришни хоҳлаган ҳар бир давоми…

Саломатлик тўғрисида

Соғлом одам табиатнинг энг бебаҳо асаридир. Т. КАРЛЕЙЛ Инсон — табиатнинг ер юзидаги олий маҳсулидир. Бироқ табиат яратган мўъжизалардан баҳра олмоқ учун инсон соғлом, бақувват ҳамда зукко бўлмоғи зарур. И. И. ПАВЛОВ Биз инсоннинг ҳар томонлама камол топтирмоқни истаймиз, токи давоми…

Чиқиша олмаслик, бузуқчилик

Жанжалга, фитна ва ичиқораликка мойиллик — бетайин одамларнинг иши. ПИНДАР Фақат бир томон айбдор бўлганда эди, жанжал бунчалик узоқ чўзилмасди. Ф. ЛАРОШФУКО Маълумки, барча жанжалларнинг ўзига хос хусусияти иккала томоннинг заифлигидир. Ф. ВОЛТЕР Жанжаллашаётган икки кигнининг ақллироғи — кўпроқ айбдор. давоми…

Жиззакилик

Аччиқ устида ҳеч нарсани бошлама! Бўрон пайтида кемага ўтирган одам аҳмоқдир. И. ГАУГ Сусткашлик фақат ғазабланган вақтдагина фойдали. ПУБЛИЛИЙ СИР Ғазабланганингда ғазабингни босишни ўзингга мажбурият бил. ҚОБУС Ғазабга тушган бўлсанг, гапиришдан аввал ўнгача сана, жуда иложн бўлмаса юзгача сана. Т. давоми…


Мақолалар мундарижаси