Уйингиздаги китоб жавони учун гўзал намуналар

“Китобсиз уй руҳсиз танага ўхшайди” дейди инглизлар. Дарҳақиқат, китобсиз уй нурсиздир. Ҳар биримизнинг уйимизда китоблар бўлмаси мавжуд. Интернетдан сараланиб, тўпланган ушбу китоб жавони намуналари уйингизни безаш билан биргаликда, сизга эстетик завқ ҳам бағишлайди.