Damin To‘rayev. Sizif rivoyati o‘zbek adibi talqinida

Qadim yunon mifologiyasi xazinasidan olingan afsona, rivoyat, masallar jahon madaniyati tarixida juda ko‘p adiblar, shoirlar, rassomlar, bastakorlarga ilhom bergan. Yunon miflari asosida yozilgan Gomerning “Iliada” va “Odisseya”si, Ovidiyning “Metamorfozalar”i, Vergiliyning “Eneida”si, Esxilning “Zanjirband Prometey”, Sofoklning “Shoh Edip”, “Antigona”, “Elektra”, Evripidning davomi…


Maqolalar mundarijasi