E. E. Bertels. Navoiy va Sharq adabiyoti

Keyingi yillarda Sharq adabiyotlarini chuqur o‘rganish ularning ko‘p tarmoqlari favqulodda murakkab tarzda o‘zaro chatishib ketgani va o‘ziga xos yaxlit bir butunlik kasb etganini ko‘rsatmoqda. Tarixiy jarayondagi bu o‘ziga xoslik turli davrlarda bir-biri bilan chambarchas bog‘langan bir qator xalqlarning mushtarak mehnati davomi…

N. I. Konrad. Renessans va Navoiy

1 Hirot va Samarqand… Samarqand va Hirot… Bular Alisher Navoiyning hayoti va faoliyati kechgan shunchaki shaharlargina emas, bular uning olamining, shu shaharlar mansub bo‘lgan Ko‘hna Olam qismining vakolatli vakillaridir ham. Keling, mana shu mintaqa xususida fikrlashib olaylik. Mana u, o‘sha davomi…

Ansoriddin Ibrohimov. Pokistonda Boburshunoslik

Pokistonlik olimlar Temuriylar davri madaniyatiga katta qiziqish bilan qaramoqdalar. Ular nafaqat xalqlarimiz o‘rtasida bo‘lgan madaniy aloqalar tarixi, balki o‘sha davrdagi madaniy hayot, yirik shoirlar, jahon madaniyati sahifalarida o‘chmas iz qoldirgan buyuk ijodkorlarning merosiga bag‘ishlangan tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar. Fikrimizning dalili davomi…

Valentina Ivasheva. Jeyms Joys

XX asr boshlarida g‘arb modern adabiyotiga taalluqli umumiy an’analar irland adibi Jeyms Joys ijodida o‘zining yorqin ifodasini topdi. Dekadent adabiyotiga xos ijtimoiy pessimizm g‘oyalari xuddi shu yozuvchi asarlarida o‘z cho‘qqisiga ko‘tarildi. Yalpi inkor etish ruhida rivojlangan Joys va boshqa qator davomi…

Ahmadjon Meliboyev. Chexovni anglash

Atoqli rus adibi Anton Pavlovich Chexov to‘g‘risida ko‘p va xo‘b yozilgan. Bor-yo‘g‘i qirq to‘rt yil umr ko‘rgan bu yozuvchining ijodi, adabiy merosi tadqiqotchi olimlar, adabiyot ixlosmandlarini hanuz o‘ziga maftun etadi; dunyoning nufuzli teatrlari o‘z repertuarlarini Chexov asarlari bilan muntazam boyitishadi. davomi…

Erkin A’zam. Otdosh odam

Oti bir xil otdoshlar o‘rtasida qandaydir ruhiy uyg‘unlikmi, qadrdonlikmi bo‘ladiganga o‘xshaydi, nazarimda. Aslida unday emasdir-u, kimsan Erkin Vohidovga o‘zimni yaqin tutganim uchun menga – yana bir Erkinga shunday tuyular. Bu yaqinlik, bu iliqlik maktabdan, ilk bor darslikda Erkin Vohid (aynan davomi…


Maqolalar mundarijasi