Жадид маърифатпарварлик ҳаракатининг ғоявий асослари

Жадид маърифатпарварлик ҳаракатининг ғоявий асослари. «Жадид маърифатпарварларининг миллий таълим, матбуот, адабиёт ва санъатни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси ва унинг Миллий ғоя тарғиботидаги аҳамияти» Республика илмий-амалий анжумани материаллари (15 апрель; 2016; Тошкент) [Матн] / масъул муҳаррирлар: Б.Ҳасанов, Н.Каримов; таҳрир ҳайъати М.Зикруллаев [ва давоми…

Сайфи Саройи. Шеърлар. Гулистон

Сайфи Саройи. Шеърлар. Гулистон. / Нашрга тайёрловчи Э. Фозилов; Илмий муҳаррирлар: М. Т. Ойбек, П. Шамсиев. — Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1968 Ўзбек халқининг бой адабий меросига тегишли айрим дурдоналар ҳанузгача нафис қўлёзма ҳолида турли давлатларнинг кутубхоналарида давоми…

Наим Каримов. 1937-1938 йиллардаги “Катта қирғин”нинг фожиали оқибатлари

Наим Каримов. 1937-1938 йиллардаги “Катта қирғин”нинг фожиали оқибатлари. — Тошкент, 2015. 1937-1938 йиллардаги “Катта қирғин”нинг келиб чиқиши ва фожиали оқибатлари тўғрисида хорижий давлатларда кўплаб китоб ва мақолалар эълон қилинган. Ўзбекистонда бу масаланинг ўрганилиши “қайта қуриш” ва ошкоралик йилларида бошланган бўлса-да, давоми…

Ножий. Уммон (танланган шеърлар)

Ножий. Уммон. Танланган шеърлар (Тўплаб нашрга тайёрловчилар А.3убайдуллаев, П.Зубайдуллаев). — Самарқанд, “Зарафшон” нашриёти, 1996 Каттақўргонда юзага келган мумтоз ўзбек адабий мактабининг сўнгги бўгинига мансуб шоирлардан бири Қори Муҳаммад Расул Ножийдир. У салкам бир аср умр кўрган бўлса-да, бизгача ундан кам давоми…

Миллий матбуотимизнинг икки дурдонаси

Миллий матбуотимизнинг икки дурдонаси. «Садои Туркистон» ва «Садои Фарғона» газеталарининг ўзбек халқини эрк ва ҳуррият, миллий бирлик ва тараққиёт ғоялари руҳида тарбиялашдаги ўрни ва аҳамияти» мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари (2015 йил 27 май) [Матн] / Масъул муҳаррирлар: Б.Ҳасанов, Н.Каримов; давоми…

Баҳодир Мурод Али. Кўктўнликлар

Баҳодир Мурод Али. Кўктўнликлар: Қисса ва ҳикоялар. — Тошкент, Ёзувчи, 1991 «Кўктўнликлар» Баҳодир Мурод Алининг (Муродалиев) биринчи йирик асари. Қиссанинг сюжети анъанавий — кичик ҳикоялардан қурилган бўлишига қарамай, умумий яхлитлик касб атган. Муаллиф қийин мавзу — ўлкада Совет хукуматннинг узил-кесил давоми…

Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши сабаблари ва фожиали оқибатлари

Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши сабаблари ва фожиали оқибатлари. Илмий мақолалар тўплами / Масъул муҳаррир: Б.Ҳасанов; таҳрир ҳайъати Б.Ҳасанов, Н.Каримов [ва бошқ.]; Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, «Қатағон қурбонлари хотираси» музейи, «Шаҳидлар хотираси» жамоат фонди. — Тошкент, 2012. МУНДАРИЖА давоми…

Мирий. Танланган асарлар

Мирий. Танланган асарлар. Нашрга тайёрловчи М. Маҳмудов. — Тошкент, «Тошкент» нашриёти, 1965. Мирий XIX асрнинг иккинчи ярмидаги прогрессив адабиётнинг истеъдодли ва сермаҳсул намояндаларидан. Мирийнинг исми Очилди бўлиб, Каттақўрғон ва унинг атрофларида Мулла Очилди, Очилди Махдум ва кейинроқ Қози Очилди номлари давоми…

Хожа Муҳаммад Ориф ар-Ревгарий. Орифнома

Хожа Муҳаммад Ориф ар-Ревгарий. Орифнома // Форс-тожик тилидан Садриддин Салим Бухорий, Исроил Субҳоний таржимаси; Масъул муҳаррир Тилак Жўра/. — Тошкент, «Наврўз» нашриёти, 1994. Хожаи Жаҳон Абдулхолиқ Ғиждувонийнинг шогири Ориф ар-Ревгарий (Моҳитобон) бўлган… ХоЖа Орифнинг «Орифнома» асари борлиги ҳақида шу вақтгача давоми…

Шерали Турдиев. Улар Германияда ўқиган эдилар

Шерали Турдиев. Улар Германияда ўқиган эдилар. «Шаҳидлар хотираси» хайрия жамғармаси, «Қатағон қурбонлари хотираси» музейи. — Тошкент, 2006 Ўтган асрнинг 20-йилларида етмишга яқин истеъдодли туркистонлик ёшларнинг Германияга ўқишга юборилиши ўша йилларнинг ижтимоий-маданий ҳаётида улкан воқеа бўлган. Фан ва хўжаликнинг турли соҳаларида давоми…


Мақолалар мундарижаси