Садриддин Айний. Асарлар. 8 жилдлик. 5-жилд. Эсдаликлар. 1—2-қисм

Садриддин Айний. Асарлар. 8 жилдлик. 5-жилд. Эсдаликлар. 1—2-қисм. (Ред. Р. Комилов) — Тошкент, «Тошкент» бадиий адабиёт нашриёти, 1965.

Эсдаликларнинг тахминий мундарижаси қуйидагича бўлади:
Қишлоқда, шаҳарда мадраса ҳаёти, унинг дарс программаси, ўқиш тартиби, умуман шаҳар халқининг аҳволи, турли табақаларнинг бир-бирларига муносабатлари (ўзим кўрган, билган ва сезган даражада), ўтмишдаги адабий ҳаёт, фикримда пайдо бўлган ўзгаришлар, амир ҳукуматига ва расмий уламоларга қарши ҳаракатлар, 1905 йил ва февраль инқилобларининг Бухорога таъсири, бу орада ўзимнинг бошимдан ўтган воқеалар, Бухородан Самарқандга кўчишим, Самарқандда февраль ва Октябрь инқилоблари орасида рўй берган воқеалар (ўзим кўриб билганимча).
Муаллиф

МУНДАРИЖА

Сўзбоши ўрнида

ҚИШЛОҚДА
Кириш
Тўй
Отамнинг отаси
Маҳаллаи Боло қишлоғи
Қизилқумнинг кўчиши
Кўчувчи қум билан кураш
Соктаре қишлоғи
Соктаре қишлоғидаги ҳовлимиз
Доно малай ва фирибгар бой
Ҳар бир ишнинг вақти ва жойи бор
«Дев, ажина ва аждарҳо»
Хайбар
Отамнинг амакиси — Абдуллахўжа
Уста амаки
Лутфулла-Гўппон
Шофиркомда янги рўд (анҳор)
Янги рўд қазилгандан кейин Шофиркомдаги аҳвол ва қози Абдулвоҳиднинг оқибати
Мактабхонлик вақтларимда
Ҳабиба
Ўч олиш
Мактабдан кейин
Хат машқ қилиш
«Парвардигорхўжа»
Отам билан онам
Бухоро шаҳри ва мадраса ҳақида дастлабки эсдаликларим
Мираконий хўжаларнинг тўйга бориши
Деҳқончилик
Вабо вақтида ота-онамнинг ўлими
Тўпланган ҳосил ва унинг сарфи
Оила бошлиғи
Ака-укаларим
Ота-онасиз биринчи ёзда машғулотим
Қишлоғимизнинг ўша йиллардаги аҳволи
Бухорога бориб ўқишимнинг муқаррар бўлиши
Бухоро сафарига тайёрланиш ва бориш

ШАҲАРДА
Кириш
Бухоро мадрасаларининг бинолари
Бухоро мадрасалари ҳужраларининг хусусий мулкка айланиш тарихи
Бухоро мадрасаларида талабаларнинг жойланиши ва мударрислар билан муносабатлари
Бухоро мадрасаларининг дарс программаси ва ўқув китоблари
Бухоро мадрасаларида таҳсил йили ва дарс кунлари
Ўн саккиз-ўн тўққиз йиллик таҳсилнинг ҳосили
Бухоро мадрасаларидаги талабаларнинг устозлари билан моддий муносабатлари
Мир Араб мадрасасида
Мир Араб мадрасасида ўқиган дарсларим
Мир Араб мадрасасида адабиёт билан шуғулланиш
Мир Араб мадрасасининг аҳолиси
Махдуми Гав ва Пирак
Рус тилини биринчи марта эшитишим
Мулла Туроб ва мулла Қамар
Ажойиб одам
Аҳмад Махдумнинг ҳовлисида
Қишлоқ сайли
Мажид Каҳкашоний
Мир Араб мадрасасида иккинчи йил
Бухоро регистонида
«Дарихона» маросими
Амирнинг сарбозлари (мунтазам аскарлари)
Етмиш беш таёқ
Сарбозлар машқи
Регистонда тайёр овқат сотувчилар
Одам кушхонаси
Ғўзажаллоб Ҳожи Зокирбой ва етмиш яшар кампир
Регистонда иккинчи марта
«Дарихона»чиларнинг аркдаги ишлари
Одам ўлдириш
«Жаноби олийнинг бойваччалари»
Бир бечоранинг ўрнида бошқа бир бечора
Мулла Бозор ва мулла Туробнинг ўлдирилиш сабаблари
Мир Араб мадрасасида туришимнинг кейинги кунларида
Хожа Убоннинг «кавушларни тўғрилаб қўйиши»
Бахтсиз қиз
Бахтсиз қизнинг бошидан ўтган қора кунлар
Бахтсиз қиз бахт излаш йўлида
Бахтсиз қизни бахтли қилиш йўлида
Бахтсиз қизнинг фожиали оқибати