Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 4-жилд: Киносценарий, мақолалар, суҳбатлар, хотиралар

Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 4-жилд: Киносценарий, мақолалар, суҳбатлар, хотиралар. — Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2001.

Атоқли шоир “Танланган асарлар”ининг тўртинчи жилдига киносценарий, адабий-публицистик мақолалар, суҳбатлар, адабий қайдлар ва хотиралар киритилган. Уларда юртимиз маданий ҳаётининг фаол иштирокчиси бўлган муаллифнинг адабиётимиз равнақи, юксак маънавиятимиз дурдоналарини яратган мумтоз ижодкорлар ҳақидаги ўй-мулоҳазалари, турли даврларда хилма-хил мавзуларда ўтказган суҳбатлари, замондошлар хусусидаги ноёб фикрлари жамланган.

Тўплаб, нашрга тайёрловчи, сўнгсўз ва изоҳлар муаллифи: Дониёр Бегимқулов.