Озод Шарафиддинов. Биринчи мўъжиза

Озод Шарафиддинов. Биринчи мўъжиза: Адабий-танқидий мақолалар. Сўз боши муаллифи П. Шермуҳамедов. — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. Беруний мукофоти лауреати Озод Шарафиддинов ўзбек совет адабиётшунослигининг тараққиётига баракали ҳисса қўшган жонкуяр танқидчилардан биридир. Мана, чорак асрдан бери Озод Шарафиддинов адабиётшунослигимиз давоми…

Озод Шарафиддинов. Адабий этюдлар

Озод Шарафиддинов. Адабий этюдлар. (Адабий-танқидий мақолалар). Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1968. «Адабий этюдлар» номли адабий-танқидий мақолалар тўплами автори ўзбек совет адабиётининг муҳим масалалари тўғрисида ва унда фаол ҳаракат қилаётган шоир, адибларнинг ижод такомили ҳақида баҳс қилади, ўз давоми…

Маҳкам Маҳмудов. Ҳайрат ва тафаккур

Маҳкам Маҳмудов. Ҳайрат ва тафаккур: [Бадиий-танқидий мақолалар] / Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1990 Маҳкам Маҳмудов — олим ва ёзувчи. Унинг адабий-тандидий мақолалари, фантастик ҳикоялари, ўтмиш сиймолари ҳақидаги асарлари кўпчиликка таниш. Мазкур мажмуада муаллиф антик дунё адабиётининг таъсир кўлами, уларнинг давоми…

Давлатшоҳ Самарқандий. Шоирлар бўстони

Давлатшоҳ Самарқандий. Шоирлар бўстони («Тазкират уш-шуаро»дан) Форс-тожик тилидан Бўрибой Аҳмедов таржимаси; Шеърларни Сулаймон Раҳмон таржима қилган. — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. Давлатшоҳ Самарқандийнинг мазкур асари X—XV асрларда яшаб ижод этган форсигўй ҳамда айрим туркигўй шоирлар фаолиятидан маълумот беради. давоми…

Муҳаммад Юсуф замондошлари хотирасида

Муҳаммад Юсуф замондошлари хотирасида / Муҳаррир У. Қўчқоров. — Тошкент, «Адиб» нашриёти, 2014. Ўзбекистон халқ шоири Муҳаммад Юсуф ўзининг кисқа, аммо мазмундор умри ва ижодий фаолияти давомида бой адабий мерос қолдирди. Ватан озодлиги, халқ бахти, юртнинг нурафшон келажагини ёниб куйлаган давоми…

Матёқуб Қўшжонов. Дийдор

Матёқуб Қўшжонов. Дийдор: Улуғлар билан ўтган онларим… — Тошкент, «Шарқ», 2004 Китоб муаллифи — атоқли танқидчи ва адабиётшунос олим кейинги йилларда эсдалик жанрида ёзилган асарлари билан хам китобхонлар орасида кенг танилиб қолди. Зеро, унинг турли воқеаларга бой мазмунли ҳаёт йўли давоми…

Йиллар ва йўллар: Татар ёзувчиларининг ҳикоялари

Йиллар ва йўллар: Татар ёзувчиларининг ҳикоялари / Таҳрир ҳайъати К. Яшин (Редколлегия раҳбари); Тўпловчи Л. Ҳамидуллин; Татарчадан X. Эргашев тарж. — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. (Дўстлик кутубхонаси. СССР халқлари прозаси). Мазкур китоб қардош татар ёзувчиларининг турли йилларда яратган давоми…

Адабиётимиз фахри (Абдулла Қаҳҳор)

Адабиётимиз фахри. / Тўпловчи ва нашрга тайёрловчилар Умарали Норматов, Баҳодир Каримов. Таҳрир ҳайъати: А. Орипов, Б. Алимов, ва б. — Тошкент, «Ўзбекистон» нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2007. XX аср ўзбек адабиётининг улкан намояндаси бўлган Абдулла Қаҳҳор асарлари аллақачон халқимизнинг маънавий мулкига давоми…

Муқаддас хазина (эртаклар, ҳикоялар, қиссалар)

Муқаддас хазина: [Тўплам]: Эртаклар, ҳикоялар, қиссалар: [Ўрта мактаб ёшидаги болалар учун] / В. Ф. Одоевский, К. Д. Ушинский, В. И. Даль, И. С. Тургенев, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко; [Русчадан тарж.]. — Т.: Юлдузча, 1987 Мазкур давоми…

Мирзо Ғолиб. Ғазаллар, мухаммас, рубоийлар, қитъалар

Мирзо Ғолиб. Ғазаллар, мухаммас, рубоийлар, қитъалар. Урду ва форс тилларидан таржима. Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1975. Мирзо Асадуллохон Ғолиб ўн тўққизинчи асрда Ҳиндистонда яшаб ижод этган буюк шоир. Унинг ижоди фақат Ҳиндистонда эмас, барча Шарқ халқлари орасида кенг шуҳрат давоми…


Мақолалар мундарижаси