Озарбайжон шеърияти антологияси

Дилбар Ҳайдарова. Озарбайжон шеърияти антологияси Озар адабиётининг бугунги залвори Низомийдан руҳ олган, Насимийдан оловланган, Фузулийдан фасоҳатланган, ҳозирги давр замонавий Озар шеъриятини ҳам безамоқда, гуллатиб-яшнатмоқда. Бахтиёр Ваҳобзода, Нусрат Касаманли, Зелимхон Ёқубов, Анор, Расул Ризо, Собир Рустамхонли каби шеърият тоғлари, боғлари бор давоми…

Зубайда Зокир қизи. Дардга дармон истаб

Зубайда Зокир қизи. Дардга дармон истаб [Матн] / илмий-оммабоп / З.Зокир қизи –Тошкент: «Akademnashr», 2018. – 156 б. МУНДАРИЖА Қайнона-қайнотам мени қабул қилишмаяпти… Қайнонам тинч яшашга қўймаяптилар Қайнонам эримни менга қарши қилиб қўйяптилар Қандай қилиб бир инсоннинг ғамларини унуттириш мумкин? давоми…

Оскар Уайльд. Юлдуз бола

Уайльд Оскар. Юлдуз бола: Эртаклар / [Кичик мактаб ёшидаги болалар учун; Ингл. М. Маҳмудов ва А. Муҳаммадиев тарж.]. — Т.: Ёш гвардия, 1988. — 96 б. Инглиз адабиёти классиги, санъатда нозик нафосат учун курашган шоир, прозаик ва драматург Оскар Уайльд давоми…

Тўхтамурод Бобоев. Шеър илми таълими

Тўхтамурод Бобоев. Шеър илми таълими.— Т.: Ўқитувчи, 1996. — 344-б. Таниқли адабиётшунос олим ва методист, филология фанлари номзоди, доцент Тўхтамурод Бобоев қаламига мансуб мазкур қўлланмада ўзбек шеърияти илми асослари — шеър тузилиши қонуниятлари ва шеърий нутқ бадииятини ўрганиш масалалари чуқур давоми…

Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулук: Подшоҳларга қўлланма

Термизий, Хожа Самандар. Дастур ул-мулук: Подшоҳларга қўлланма / Форс-тожик тилидан эркин таржима, сўзбоши, изоҳлар муаллифи: Ж. Эсонов. — Т.: Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1997 — 272 б. Шарқ мумтоз педагогикаси ва жангномасининг ажойиб намунаси бўлган Хожа Самандар давоми…

Пўлат Мўмин. Ўзбек қўшиқ шеърияти султони

Пўлат Мўмин. Ўзбек қўшиқ шеърияти султони — Пўлат Мўмин замондошлари хотирасида (эсдаликлар, хотиралар, воқеалар) [Матн] тузувчилар Озод Мўъмин Хўжа, Табассум Мўминова. – Тошкент: Akademnashr, 2022. – 208 б. Ушбу китобда Ўзбекистон халқ ёзувчиси Пўлат Мўминнинг ижоди, ҳаёт фаолияти, шахси ва давоми…

Озод Мўъмин Хўжа. Қалб мўъжизалари

Озод Мўъмин Хўжа. Қалб мўъжизалари [Матн] / Озод Мўъмин Хўжа. – Тошкент: Akademnashr, 2022. – 64 б. Шайх Абдулазиз Мансур таҳрири остида Инсон қалби – сирлар уммони. Одамзод коинотнинг кўплаб сирларини кашф қилди-ю, инсон қалбини тадқиқ қилишни ҳали охирига етказгани давоми…

Ҳасанбой Ғойиб. Ишқим кўчар юлдузларга

Ҳасанбой Ғойиб. Ишқим кўчар юлдузларга. – Душанбе: «Шоҳин-С», 2023. — 228 с Ҳасанбой Ғойибнинг шеърлари мавзу, оҳанг, тасвир ва ифода услуби билан ўзига хос жиҳатларга эга. Шеърдан шеърга фикр ва туйғулар тасвирининг ранг-баранг баёни эркин парвоз этар экан шоир руҳий давоми…

Уч бақалоқ: Рус ёзувчиларининг эртаклари (1988)

Уч бақалоқ: Рус ёзувчиларининг эртаклари. (Сўзбоши Р. Баракаевники; Тўпловчи Қ. Мирмуҳамедов; Редкол.: Ҳ. Назир ва бошқ. — Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988.—368 б. — (Жаҳон болалар адабиёти кутубхонаси). Бадиий адабиётнинг боқий манбаи халқ оғзаки ижодидир. Буни рус классиклари яратган давоми…

Чиновникнинг ўлими. Кўр музикачи (1988)

Чехов A.П., Короленко В.Г. Чиновникнинг ўлими: Ҳикоялар. А.П.Чехов. Кўр музикачи: Қиссалар. В.Г.Короленко. Редколл.: Ҳаким Назир ва бошқ.; Сўзбоши муаллифи А. Умаров. — Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. —288 б. (Жаҳон болалар адабиёти кутубхонаси) Ушбу тўпламга икки машҳур рус ёзувчисининг давоми…


Мақолалар мундарижаси