Дилмурод Қуронов. Адабий ўйлар

Қуронов, Дилмурод. Адабий ўйлар [Матн] / Д.Қуронов – Тошкент: «Turon zamin ziyo» нашриёти, 2016. – 112 б.

Ушбу китобда таниқли адабиётшунос Дилмурод Қуроновнинг ўзбек адабиёти, танқидчилиги ва бугунги воқелигимизнинг айрим муаммолари янги замон талаблари нуқтаи назаридан муҳокама қилинган маколалари жамланди. Уларда адабиётимизга довруғ солган солган “Ўткан кунлар”дан тортиб ижод оламига яқиндагина кириб келган ёш каламкашлар асарларигача таҳлилга тортилган.
Ўйлаймизки, китоб адабиёт ихлосмандларига манзур бўлади.

МУНДАРИЖА

“Ўтган кунлар”: мифопоэтик таҳлил тажрибаси
Мустақиллик даври ўзбек романчилигида бадиий ифоданинг янгиланиши
Шеърда мантиқ керакми?
Ўз вақтида ёзилган асар
Чақмоқни тушунтириш заҳмати
“Ишда – тўғрилик, сўзда – ростлик…”