Мавлоно Жалолиддин Румий. Ичингдаги ичингдадир

Мавлоно Жалолиддин Румий. Ичингдаги ичингдадир: Фалсафий асар // Таржимон Улуғбек Ҳамдам; Масъул муҳаррир Нажмиддин Комил /. — Тошкент, Ёзувчи, 1997 «Ичингдаги ичингдадир» машҳур мутасаввиф Мавлоно Жалолиддин Румийнинг турли мажлисларда билдирган ўтлуғ фикрларидан таркиб топган. Сиз ушбу рисолани ўқиб, инсон ва давоми…

Исмоилбек Гаспринский ва Туркистон

Исмоилбек Гаспринский ва Туркистон / Масъул муҳаррир Наим Каримов/. «Шаҳидлар хотираси» хайрия жамғармаси, «Қатағон қурбонлари хотираси» музейи. — Тошкент, «Шарқ», 2005 И.Гаспринский (1851—1914) — Туркистондаги жадидчилик ҳаракатининг шаклланишига катта таъсир кўрсатган сиймолардан бири. XIX аср охири — XX аср бошларида давоми…

Ҳакимхон. Хотиралар (cаёҳатлар ва саргузаштлар)

Ҳакимхон. Хотиралар. (Саёҳатлар ва саргузаштлар). Нашрга тайёрловчилар: Ҳолид Расул ва Маҳбуба Қодирова. Масъул муҳаррир. Содир Эркинов. — Тошкент, «Фан», 1966. XIX асрнинг биринчи ярмида яшаб ижод этган Ҳакимхон Маъсумхон ўғли ўз замонининг истеъдодли тарихчи олими, адиби бўлиб, унинг «Мунтахабут таворих» давоми…

Қор қўйнида лолалар (қатағон килинган аёллар хақида очерклар)

Қор қўйнида лолалар (қатағон килинган аёллар хақида очерклар). /Масъул муҳаррир: Б.Шарипов/. Давлат ва жамият қурилиши академияси. «Шаҳидлар хотираси» хайрия жамғармаси. — Тошкент, «Академия», 2001. Йиллар ва даврлар ўтади. Аммо мустабид совет тузумининг ўзбек халқига келтирган жабру жафолари асло унутилмайди. Францияда давоми…

Ҳамидулла Ҳасанов. Ўртаосиёлик географ ва сайёҳлар

Ҳамидулла Ҳасанов. Ўртаосиёлик географ ва сайёҳлар. — Тошкент, «Ўзбекистон» нашриёти, 1964 МУНДАРИЖА Муқаддима Муҳаммад Хоразмий Абул Аббос Фарғоний Жайхоний Абу Зайд Балхий Наршахий «Ҳудуд ул-олам» Абу Абдулла Хоразмий Абу Райҳон Беруний Носир Хисрав Маҳмуд Кошғарий Харақий ва Замахшарий Самъоний Чағминий давоми…

Хайриддин Султонов. Бобурийнома (роман)

Хайриддин Султонов. Бобурийнома: Маърифий роман. — Тошкент, «Шарқ» нашриёт-матбаа концернининг Бош таҳририяти, 1997 У ун тўққиз ешида туғилган диёрини мангу тарк этди. Йигирма беш ёшида Афғонистон, Покистон, Ҳиндистон, Бангладеш мамлакатларининг аксарият қисмини эгаллаган улкан салтанатга асос солди. Унинг мамлакатдорлик сиёсати, давоми…

Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдулланома («Шарафномайи шоҳий»). Биринчи китоб

Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдулланома («Шарафномайи шоҳий»). Биринчи китоб; Форс тилидан С.Мирзаев тарж.; Сўз боши ва изоҳлар муаллифи: Б. Аҳмедов. — Тошкент, «Шарқ», 1999 Ўзбекистон ва умуман Марказий Осиё тарихшунослигининг мўътабар манбаларидан бири, йирик муаррих ва нозиктаъб шоир Ҳофиз Таниш ал-Бухорий давоми…

Асқар Маҳкам. Таважжуҳ

Асқар Маҳкам. Таважжуҳ: Шеърий қисса. — Тошкент, «Мовароуннаҳр» нашриёти, 1993 Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм. …Араб саҳроларининг қора-қўнғир тошларига бод чалган оёғимни босиб, тавалло қилдим: Эй Бор Худо, бир хор юртдан келган хокистар бандаман, хорликлар басдир, бизни ҳам азиз қил! Эй Бор давоми…

Михаил Лермонтов. Поэмалар

Михаил Лермонтов. Поэмалар. — Тошкент, «Тошкент» бадиий адабиёт нашриёти, 1964 Жаҳон адабиёти классиклари сафида Михаил Юрьевич Лермонтов номи алоҳида ўрин тутади. Унинг чуқур фалсафий, дардли, исёнкор, хаёлкаш шеърларини, поэмаларини ким севмайди дейсиз. Инсон буюклигини, инсон бебаҳолигини куйлаб ўтган шоирнинг туғилганига давоми…

Сургун. Шаҳидлар хотираси

Сургун. Шаҳидлар хотираси // Сўзбоши: Н. Каримов; Таҳрир ҳайъати: Д. Алимова, Н. Каримов, Ш. Аҳмедов ва бошқ.; Масъул муҳаррир: К. Норматов/. — Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000. — (Шаҳидлар хотираси). Муҳтарам китобхон! Кўплаб бегуноҳ кишиларни ўз давоми…


Мақолалар мундарижаси