Ҳабибий. Девон (3-нашр)

Ҳабибий. Девон. — 3-инчи нашр. — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980.

Отахон шоир Зокиржон Ҳабибийнинг номи ўзбек шеърхонларига маълум ва манзур. Девон тўқсон баҳорни кўрган шоир ижодиётининг сарҳисоби бўлиб, янги замон, шонли Ватан ссвгисини баланд овоз билан мадҳ этади.