Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 5-жилд: Хатлар, адабий-тарихий лавҳалар

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 5-жилд: Хатлар, адабий-тарихий лавҳалар, Ҳамзанинг ижодий ва ижтимоий фаолиятига оид ҳужжатлар / [Таҳрир ҳайъати: Каримов Н. ва бошқ.; Нашрга тайёрловчилар: Иброҳимова Р. ва бошқ.] — Тошкент, «Фан», 1989

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий «Тўла асарлар тўплами»нинг ушбу, сўнгги жилдига адибнинг ҳаёт ва ижод йўлини мукаммал тасаввур этишга хизмат қилувчи хат, ариза, адабий-тарихий лавҳа ва қайдлари, шунингдек шоир ижодига оид бошқа материаллар киритилди.
Ушбу нашр ўзбек совет адабиёти тарихи билан шуғулланувчи мутахассисларга мўлжалланган.

Нашрга тайёрловчилар:
Раъно Иброҳимова, Тўхтамурод Зуфаров, Шарофиддин Эшонхужаев, Саидбек Ҳасанов

Масъул муҳаррир:
Наим Каримов