Исматулла Абдуллаев. Абу Мансур Абдулмалик Ас-Саолибий

Исматулла Абдуллаев. Абу Мансур Абдулмалик Ас-Саолибий. (Масъул муҳаррир М. М. Хайруллаев). — Тошкент, «Ўзбекистон», 1992.

Рисолада XI асрда яшаб ўтган буюк бобокалонларимиз Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон ал Берунийларга замондош йирик тилшунос ва адабиётшунос олим, тарихчи, адиб, Ўрта Осиё ва Шарқ мамлакатлари санъати ва маданиятининг беҳиёс билимдони, илму фаннинг турли жабҳаларидан баҳс этувчи ўнлаб асарлар муаллифи Абу Мансур Абдулмалик ибн Муҳаммад ас-Саолибийиинг ҳаёти ва ижоди тарихий манбалар асосида таҳлил этилади.
Шунингдек рисоладан аллома қаламига мансуб асарлар рўйхати, у қолдирган адабий мерос гултожи саналмиш «Татиммат ал-Йатима», «Китоб латойиф ал-маориф» асарларидан парчалар ҳам ўрин олган.

МУНДАРИЖА

Муқаддима
Абу Мансур ас-Саолибийнинг ҳаёти
Абу Мансур Саолибийнинг ижодий фаолияти
Саолибий шоир
Саолибий — буюк олим

«ЙАТИМАТ АД-ДАҲР ФИ МАҲОСИН АҲЛ АЛ-АСР»
Абу Аҳмад Ибн Бакр Ал-Котиб
Абу-л-Ҳусайн Муҳаммад ибн Муҳаммад Ал-Муродий
Абу Аҳмад Муҳаммад ибн Абдулазиз ан-Насафий
Абу-л-Фазл ас-Суккарий ал-Марвазий Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Зайд
Абу Бакр Муҳаммад ибн ал-Аббос ал-Хоразмий

«ТАТИММАТ АЛ-ЙАТИМА”
«Татиммат ал-йатима» тўртинчи қисмининг мазмуни

«КИТОБ ЛАТОИФ АЛ-МАОРИФ»