Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 1-жилд: Шеърлар, насрий асарлар, драмалар

Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 1-жилд: Шеърлар, насрий асарлар, драмалар — Т.: «Маънавият», 2000.

Истиқлол адабиётининг етук вакилларидан бири Абдурауф Фитрат адабиёт ва санъатнинг мавжуд барча турларида қалам тебратган. У ўзбек ва форс-тожик тилларидаги гўзал шеърлари билан бармоқ вазнига асос солган, ҳикоя ва ҳиссалари билан эса XX аср ўзбек насрининг тамойилларини белгилаб берган адибдир.
«Танланган асарлар»нинг 1-жилдига адибнинг бадиий асарлари ва драмаларидан намуналар киритилган. Насрий асарларининг асли форс-тожик тилида ёзилганлиги учун («Мунозара», «Ҳинд сайёҳи баёноти»), улар ушбу тилдан таржима қилинган. Тўпламдаги барча асарлар турли даврлардаги нашрлар билан солиштирилиб, тўлдирилиб ва тузатилиб, мукаммал ҳолда чоп этилмоқда.

Нашрга тайёрловчи, сўз боши ва изоҳлар муаллифи:
филология фанлари доктори Ҳамидулла Болтабоев.

Масъул муҳаррир:
филология фанлари доктори Наим Каримов.