Дилмурод Қуронов. Талқин имконлари

Қуронов, Дилмурод. Талқин имконлари [Матн] / Д.Қуронов – Тошкент: «Turon zamin ziyo» нашриёти, 2015. – 88 б.

Адабиётшунос Д.Қуроновнинг ушбу тўпламидан, асосан, бадиий асар талқини муаммоларига бағишланган мақолалар жой олган бўлиб, уларда олимнинг илмий фаолиятида таянилган бадиий асарга ёндашув принциплари умумлаштирилган. Айни шу жиҳати билан китоб мутахасслар, филолог-талабалар ва адабиёт мухлисларига фойдали бўла олади.

МУНДАРИЖА

Адабий асар ҳақида қайдлар
Адабий асар талқинига доир айрим қайдлар
Адабий таълимда тарихий-биографик шарҳнинг аҳамияти ҳақида
“Гипотетик усул” ҳақида мулоҳазалар
Шеърларида тупроқ иси бор
Инсон йўли
Бобур ва бугунги андижон адабий муҳити
Адабиёт биз кўниккан тушунчадангина иборат эмас (суҳбат)
Ижод масъулияти