Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши сабаблари ва фожиали оқибатлари

Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши сабаблари ва фожиали оқибатлари. Илмий мақолалар тўплами / Масъул муҳаррир: Б.Ҳасанов; таҳрир ҳайъати Б.Ҳасанов, Н.Каримов [ва бошқ.]; Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, «Қатағон қурбонлари хотираси» музейи, «Шаҳидлар хотираси» жамоат фонди. — Тошкент, 2012.

МУНДАРИЖА

“Мустақиллик, йилларида ўзбек тарихшунослигида қатағон даври тарихининг ўрганилиши: ютуқлар, муаммолар ва ёндашувлар” мавзуидаги илмий-амалий анжумани ташаббускорлар гуруҳининг Республика ёшларига мурожаати
Б.Ҳасанов. Президент И.А.Каримов раҳбарлигида мамлакатимизда мустамлакачилик даври қурбонлари хотирасининг абадийлаштирилиши
Д.Зияева. Узбекистонда совет ҳокимиятининг қатағон сиёсати: тарихшунослик ва манбашунослик масалалари
Н.Каримов. Ўзбекистонда “Катта қирғин”нинг бошланиши
Р.Шамсутдинов. Ўзбекистонда совет бошқарув тизимидаги раҳбар ходимларнинг қатағон қилиниши ҳақида янги маълумотлар
Қ.Ражабов. БХСР собиқ раҳбарларининг 1937 йилда қатағон қилиниши
Х.Юнусова. Ўзбекистонда пахта иши қатагонлари ва унинг оқибатлари
С.Аҳмедов. Мустақиллик йилларида тарихий адолатнинг тикланиши
Э.Юсупов. К проблеме политических репрессий в СССР в советской и постсоветской историографии
М.Зикруллаев. “Уламо жамияти” фаолиятини ўрганилиш тарихшунослиги
М.Ҳошимова. XX асрнинг 30-йилларида Марказий Осиёга сургун қилинган корейслар тарихшунослигидан
В.Холов, Хорижий тадқиқотларда совет қатағон сиёсати талафотлари таҳлили
Э.Дўсматов, Ж.Расулов. Советларнинг 1937-1938 йилларда Ўзбекистонда ўтказган қатағон сиёсати ва унинг тарихшунослиги
Г.Шагатаева. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда шўро ҳукумати қатағон сиёсатининг ўрганилиши (“Қатағон қурбонлари хотираси” музейи ходимлари фаолияти мисолида)
М.Абдуллаев. Мустақиллик даври тадқиқотларида “қулоқлар сургуни” муаммосининг ёритилиши
А.Рахманкулова. Спецпоселенцы в Узбекистане: спецпереселенцы, депортированные, мобилизованные
Н.Мустафаева. Файзулла Хўжаев: миллий маданият қайғуси
Х.Қурбонов. Шоҳидлар хотирасидаги қатағонлар
Н.Худоёров. Ўзбекистон махсус посёлкаларидаги қулоқларнинг такроран қатағон қилиниши (1937-1938 йиллар)
Э.Холмирзаев. Ўзбекистонлик сиёсий махбусларнинг ГУЛАГ лагерларидаги ҳаётига доир
З.Исломов. Абдурауф Фитрат Маҳмуд Замахшарий илмий мероси тадқиқотчиси сифатида
У.Сатторов. Тоталитар тузум курбони (Танқидчи ва адабиётшунос Сотти Хусайин ҳақида)
Б.Ирзаев. Тарихий адолатнинг тикланиши фуқаролик жамиятининг маънавий кўзгуси сифатида
М.Акабирова. Қатағон қурбонлари қисмати ва тақдири — талабалар БМИ мавзусидир (АДУ, Ўзбекистон тарихи кафедраси тажрибасидан)
У.Курбонов. Таълим тизимида қатағон даври тарихини ўрганиш
Н.Заирова. Мустабид тузум йилларида ўзбек аёлларининг қатағон этилиши
С.Умаров. Қатағон фожиаларини ўрганишда оғзаки тарих методининг ўрни