Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 5-жилд: Адолат кўзгуси: Шеърлар, мақолалар, суҳбатлар, таржималар

Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 5-жилд: Адолат кўзгуси: Шеърлар, мақолалар, суҳбатлар, таржималар. — Т.: Адолат, 2005.

Сўзбоши муаллифи: Ўзбекистон Қаҳрамони Озод Шарафиддинов.
Нашрга тайёрловчи, изоҳлар ва сўнгсўз муаллифи: Дониёр Бегимқулов.