Озод Шарафиддинов. Ижодни англаш бахти

Озод Шарафиддинов. Ижодни англаш бахти. — Тошкент, «Шарқ», 2004

Азиз ўқувчи!
Қўлингиздаги китоб Ўзбекистон Қаҳрамони, атоқли адабиётшунос олим ва адиб Озод Шарафиддиновнинг мустақиллик йилларида яратган мақола, эссе ва адабий суҳбатларидан ташкил топган. Ўлар янгиланаётган замонавий миллий адабий тафаккурнинг — XX аср ўзбек адабиёти тарихини янгича қайта идрок этиш, қолаверса, бадиий ижодни, ижодкор шахсини шўро даврининг қарашларидан фарқли ўлароқ, умумбашарий мезонларда англашнинг ёрқин намуналаридир. Замондош адиблар, илм-фан, маърифат, жамоат арбоблари ҳақидаги эссе-бадиалар бу жанрнинг ҳозирги жаҳон адабиёти- даги энг яхши намуналари билан бир қаторда тура олади.

МУНДАРИЖА

У. Норматов. Ижод ва шижоат. (Сўз боши ўрнида)

I. Истиқлол нурларқда эврилаётган адабиёт

Чўлпонни англаш
«Адабиёт яшаса — миллат яшар»
Абдурауф Фитрат ва унинг «Ҳинд сайёҳи» асари
Истиқлол қурбони ёхуд ўзлигидан маҳрум этилган шоир
20—30-йилларда жадид адабиёти

II. Истиқлол ўйлари

Муқаддас бурч
Буюкларимиз бағримизга қайтди
Адабиётда диний оҳанглар
Ғаройиб ҳақиқатни кашф этдим

III. Адабий суҳбатлар

Истиқлол адабиёти энг илғор адабиётдир
Боқий мўъжиза
Истеъдод билан учрашиш — байрам
Адабий танқид ва янги тафаккур
Модернизм — жўн ҳодиса… эмас
Адабиёт андозаларга сиғмайди
Кулги муҳаббат каби зарур

IV. Қадрдон чеҳралар

Ижодни англаш бахти
Ғафур Ғуломнинг кулгиси

Абдулла Қаҳҳор ҳақидаги этюдлар
Чинорлардан бири
Бу уйнинг чироғи ҳамиша ёниқ
Қалбида истиқлол ёлқини бор эди
Бир нутқ тарихи
Бир асар муҳокамаси
Кибриё опанинг ҳолваси
Адабиётимиз фидойиси

Саид Аҳмад ҳақида этюдлар
Саид Аҳмаднинг санъати
Бардош ва садоқат

Умрнинг мунаввар кунлари
Сизни соғиндим, Зулфия опа
Мувашшаҳ
Нутқ ёхуд адиб ҳаётининг юлдузли онлари
Ғайратий ҳақида сўз
Жаннати одам эди
Музайяна Алавия ҳақида
Тенгқурларининг сарвари
Шундай шоир ўтган эди

V. Устозлар ва ҳамкасабалар

Илк муаллимларим ҳақида
Одамлар нақши
Олимнинг суврати ва сийрати
Тил илмининг дарғаси
Зикриё Мирҳожиев жумбоғи
Тоҳирий ким эди?
Хаёллар бандаси
Ҳар бир инсон бир мўъжиза

VI. Жажжи портретлар, ихчам тақризлар

Уч чўққининг бири
Қуёшга ошиқ шоир
Балоғат
Олим ҳаётининг саҳифалари
Ҳожиакбарнинг сирли олами
«Олтин девор» тарқишидан кўринган манзара
Қалбимизга яқин олима
Бойсунча уйланиш
Қайдасан, Морико
Тугалланмаган портрет
Мусулмон депутатлар
Мағзи пуч сўзлардан бир тош нари қоч
Ошиқ қалбнинг дардманд қўшиғи
Меҳр толасидан эшилган шеърият
«Гамлет»нинг қайтиши
Сермашаққат ижод йўлида

Хотима ўрнида:
Танқидчилик касби ҳақида