Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 4-жилд: Драмалар (1921-1928). Мақолалар

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 4-жилд: Драмалар (1921-1928). Мақолалар / [Таҳрир ҳайъати: Каримов Н. ва бошқ.; Нашрга тайёрловчилар: Эшонхўжаев Ш. ва бошқ.] — Тошкент, «Фан», 1989

«Тўла асарлар тўплами»нинг ушбу жилдида Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг 1921—1928 йиллар орасида ёзган драматик асарлари ҳамда Октябрдан олдинги ва кейинги даврларга оид публицистик мақолалари китобхонлар эътиборига ҳавола этилмоқда. Мазкур асарлар Ўзбекистон Фанлар академияси фондларида сақланаётган мўътабар манбалар асосида нашрга тайёрланди.
«Тўла асарлар тўплами» ўзбек совет адабиёти масалалари билан шуғулланувчи мутахассислар, шунингдек кенг филологлар оммасига мўлжалланган.

Нашрга тайёрловчилар:
Шарафиддин Эшонхужаев, Дилбар Раҳматова, Назира Ғанихўжаева

Масъул муҳаррир:
Наим Каримов