Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 3-жилд: Драмалар, мақолалар

Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 3-жилд: Драмалар, мақолалар — Т.: «Маънавият», 2003.

Атоқли ўзбек адиби Фитрат адабиёт, санъат ва илм-фаннинг турли соҳаларига оид бой мерос қолдирган. Ушбу жилддан адибнинг «Чин севиш», «Ҳинд ихтилолчилари», «Арслон» ва «Восеъ қўзғолони» драмалари ҳамда истиқлол орзуси билан йўғрилган публицистик мақолалари ўрин олган.

Нашрга тайёрловчи ва изоҳлар муаллифи:
филология фанлари доктори, профессор Ҳамидулла Болтабоев.

Масъул муҳаррир:
филология фанлари доктори, профессор Бегали Қосимов.