Тоғай Мурод. Қўшиқ: Қиссалар

Тоғай Мурод. Қўшиқ: Қиссалар. — Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. — 144 б.

Истеъдодли ёзувчи Тоғай Мурод ўзининг мазкур қиссаларида она юрти бўлмиш Сурхон воҳаси одамларшшнг мардона феъл-атвори, ўй-хаёлларию орзу-умидлари, муҳаббатларини, ўзларига хос руҳияти ҳамда характерларини бадиий ифодалайди.