Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом: Қиссалар

Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом: Қиссалар. — Т.: Шарқ нашриёт-матбаа концернининг Бош таҳририяти, 1994. — 464 б.

Бу ҳиссалар не бир кунларни кўрмади!
Зоти номард бўлди, ушбу қиссалар ёқасидан олди. Оғзи бузуқ бўлди, ушбу қиссаларга тупугини сочди. Қўли нопок бўлди, ушбу қиссалардан бутун-бутун бобларни ўчириб ташлади.
Оқибат, ушбу қиссалар ўз вақтида пати юлинмиш товуқ мисол чоп этилди.
Алқисса, дориломон кунлар келди. «От кишнаган оқшом»даги Зиёдулла чавандозчасига айтар бўлсак… улоқ Тоғай Муродда кетди!