Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 5-жилд: Илмий рисолалар

Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 5-жилд: Илмий рисолалар — Т.: «Маънавият», 2010.

Абдурауф Фитратнинг қўлингиздаги V жилдига ўзида фалсафий қарашларни мужассам этган «Бедил» («Бир мажлисда»), «Мухтасар ислом тарихи», «Нажот йўли» («Раҳбари нажот») ҳамда аруз вазни тадқиқига бағишланган «Аруз ҳақида» илмий-маърифий рисолалари киритилди.

Нашрга тайёрловчи ва изоҳлар муаллифи:
филология фанлари доктори, профессор Ҳамидулла Болтабоев.

Масъул муҳаррир:
филология фанлари доктори, профессор Бегали Қосимов.