Сургун. Шаҳидлар хотираси

Сургун. Шаҳидлар хотираси // Сўзбоши: Н. Каримов; Таҳрир ҳайъати: Д. Алимова, Н. Каримов, Ш. Аҳмедов ва бошқ.; Масъул муҳаррир: К. Норматов/. — Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000. — (Шаҳидлар хотираси).

Муҳтарам китобхон!
Кўплаб бегуноҳ кишиларни ўз домига тортган суронли йиллар тўғрисида кўпгина китоб ва мақолаларни ўқигансиз. Аммо қатағон даври ҳақидаги сиз билган ҳақиқат денгиздан бир томчидир.
Сизнинг эътиборингизга ҳавола этилаётган ушбу китоб XX асрнинг 30-йилларида Ўзбекистондан зўравонлик йўли билан бошқа ўлкаларга кўчирилган, мол-мулки, уй-жойи давлат томонидан мусодара этилган, қариндош-уруғларидан ажратиб олиниб, манглайига “халқ душмани”, “муштумзўр” ё “қулоқ” тамғаси босилган жабрдийда кишилар ҳақида ҳикоя қилади.

МУНДАРИЖА

Шаҳидлар руҳига авлодлар таъзими (Наим Каримов)
Наим Каримов. Сургун
Рустамбек Шамсутдинов. Украинага бадарға қилинган “қулоқ”лар
Жанггоҳларда шаҳид кетган “қулоқ”лар
Сўнгсўз ўрнида