Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 2-жилд: Илмий асарлар

Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 2-жилд: Илмий асарлар — Т.: «Маънавият», 2000.

«Танланган асарлар»нинг 2-жилдига профессор Фитратнинг тилшунослик, адабиётшунослик, адабиёт тарихи соҳасидаги илмий тадқиқотларидан, адабий мавзулардаги мақола ва тақризларидан намуналар киритилган. Уларнинг асосий қисми янгидан нашрга тайёрланган, айрим мақолалар аввалги нашрлар билан солиштирилиб, тузатилган ҳолда чоп этилмоқда.

Нашрга тайёрловчи ва изоҳлар муаллифи:
филология фанлари доктори, профессор Ҳамидулла Болтабоев.

Масъул муҳаррир:
филология фанлари доктори, профессор Наим Каримов.