Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 3-жилд: Таржималар

Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 3-жилд: Таржималар. — Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2001.

Шоир “Танланган асарлар»’ининг учинчи жилдига жаҳон мумтоз шеърияти дурдоналаридан қилинган таржималар киритилган. Итальян шоири Данте Алигьери қаламига мансуб “Илоҳий комедия»’нинг “Дўзах»’ китоби, Леся Украинканинг “Мағораларда»’ ва Еньё Хельтаининг “Соқов рицарь»’ шеърий драмалари, таниқли шоирлар шеърларидан саралаб қилинган таржималар албатта, диди баланд шеърхонларни хушнуд этади.

Тўплаб нашрга тайёрловчи: Дониёр Бегимқулов.