Чабуа Амирэжиби. Дата Туташхиа (роман)

Чабуа Амирэжиби. Дата Туташхиа: роман. (Редкол.: Ў. Умарбеков ва [бошқ.]; русчадан Э. Усмонов таржимаси; — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. — (Дўстлик кутубхонаси. СССР халқлари прозаси.)