Муҳаммад Азиз Марғилоний. Тарихи Азизий

Муҳаммад Азиз Марғилоний. Тарихи Азизий: (Фарғона чор мустамлакаси даврида)//Сўзбоши ва изоҳлар муаллифлари: Ш. Воҳидов, Д. Сангирова; Масъул муҳаррир: А. Қаюмов/. — Т.: «Маънавият», 1999

Мазкур асар Туркистон чор мустамлакаси даври тарихига оид нодир манбалардан ҳисобланади. Уни Фарғона водийсида ўша вақтда бўлиб ўтган тарихий воқеалардан хабардор ёки уларнинг бевосита иштирокчиларидан эшитганларн, шунингдек ўзи кўрганлари асосида маҳаллий муаллиф — Муҳаммад Азиз ибн Муҳаммад Ризо ёзганлиги жиҳатидан ҳам диққатга сазовор. Китобда чор ҳукуматининг маҳаллий халқларга нисбатан ўта шафқатсизлиги ҳамда унинг ҳарбий-маъмурий бошқарув тизимниинг кирдикор лари атрофлича фош этилган.

МУНДАРИЖА

Ноширлардан
«Тарихи Азизий» асари ҳақида
Фарғона чор мустамлакаси даврида
Фарғона музофотидаги мусулмонларнн муқаддам замондаги ҳаётлари ҳақида Олтиариқ ва Чимён оралиғида топилган ер ёғи ва ободи хусусида
Мусанниф (муаллиф)нинг бу дунёда кўрган роҳати ва халойиқдан тортган азоби, мунофиқларнинг иғвосидан аламдийда, дили мажруҳ бўлганини, мулку молидан ажраганини баёни
Эски Марғилон шаҳрида бўлмиш маъруфу машҳур аҳли тужжорлар
Изоҳлар