Николай Носов. Билмасвой билан дўстларининг бошидан кечирганлари

Носов Николай. Билмасвой билан дўстларининг бошидан кечирганлари. Билмасвой қуёш шаҳрида: Эртак роман (Редколл.: С. Аҳмад ва бошқ.:) Пўлат Мўмин таржимаси; Сўзбоши муаллифи Р. Баракаев. — Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987, — 304 б.

Машҳур рус ёзувчиси Николай Носовнинг «Билмасвой билан дўстларининг бошидан кечирганлари» романи жаҳон болаларининг энг севимли китобларидан бирига айланиб қолган. Ушбу жилдга адибнинг «Билмасвой билан дўстларининг бошидан кечирганлари» ҳамда «Билмасвой қуёш шаҳрида» романлари киритилди.