Анвар Бикчентоев. Қорасой (роман)

Анвар Бикчентоев. Қорасой. Роман. (Русчадан Ҳ. Рўзиматов тарж.) — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1977.

Анвар Бикчентоев атоқли бошқирд ёзувчиси. Унинг «Қорасой» романида Бошқирдистонда нефть конларининг топилиши ҳикоя қилинади.
Романдаги воқеа ўттизинчи йилларда бўлиб ўтади. Асар қаҳрамонлари ватанпарвар геологлар ва яқиндагина эгнидан шинелини ечиб ташлаб, омоч ва сўқа билан ер бағрини тилишга киришган бошқирд деҳқонларидир.