Адҳам Дамин. Сайланма. Роман ва қиссалар

Адҳам Дамин. Сайланма. Роман ва қиссалар. — Тошкент, «Шарқ», 2006.

Ушбу «Сайланма»нинг 1-жилди ёзувчининг 55 ёшида китобсеварларга қилган туҳфасидир. Тўпламга муаллифнинг бир романи ва беш қиссаси киритилган.
Роман кўнглида ЭРК ва ЮРТ мустақиллиги орзуси бўлган, бироқ бу кунларга етиб кела олмаган оталаримиз ҲАЁТИ ҳақида.
Қиссалар ёшларнинг катта ҳаёт бўсағасидаги турли воқеалардан, азалий дил дарди муҳаббатда сўзлайди.
«Сайланма» кенг китобхонлар оммаси учун мўлжаллаган.

МУНДАРИЖА

Ҳаёт ва ўлим (роман)
Бегуноҳ севги (қисса)
Ёш ёзувчининг ҳаётидан саҳифалар (қисса)
Абитуриент (қисса)
Футболчи (қисса)
Сўнгги севги тарихи (қисса)