Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 1-жилд: Девон

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 1-жилд: Девон / [Таҳрир ҳайъати: Каримов Н. ва бошқ.; Нашрга тайёрловчилар: Эркинов С. ва бошқ.] — Тошкент, «Фан», 1988

Ўзбек совет адабиётининг асосчиси Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий таваллудининг 100 йиллиги муносабати билан нашрга тайёрланган «Тўла асарлар тўплами»нинг ушбу дастлабки жилдидан шоирнинг лирик шеърларидан иборат «Девон»и ўрин олди. Кенг халқ оммаси ўртасида «Девони Ниҳоний» номи билан машҳур бўлган бу асар биринчи марта тўла ҳолда эълон қилинмоқда.

Нашрга тайёрловчилар:
Содир Эркинов, Қувомиддин Муниров, Шарафиддин Эшонхўжаев

Масъул муҳаррирлар:
Юсуф Султонов, Наим Каримов

Таҳрир ҳайъати:
Наим Каримов, Салоҳиддин Мамажонов, Ғаффор Мўминов, Бахтиёр Назаров, Юсуф Султонов, Тошпўлат Турсунов, Азиз Қаюмов, Лазиз Қаюмов, Комил Яшин