Саъдулло Қуронов. Ифода ва ифодавийлик

Қуронов, Саъдулло. Ифода ва ифодавийлик / С.Қуронов. – Тошкент: Академнашр, 2013. – 88 б.

Қўлингиздаги тўплам ёш мунаққиднинг илк китобидир. Ундан адабиётшунослигимизнинг бирмунча янги – бадиий синтез, модернизм, постмодернизм каби муаммоларига ёндашув, тадқиқотлардан иборат мақолалар жой олган.

МУНДАРИЖА

Постмодерн давр тафаккури самаралари (Умарали Норматов)

I БЎЛИМ

Теорема
Ифода ва ифодавийлик
Постмодерн оламда манзил излаб
«Ўтмишдан эртаклар» қиссасининг юраги
Ибтидо ва модерн

II БЎЛИМ

Шоир мусаввир бўлганда
Шеъриятда шаклий изланишлар
Ҳозирги шеъриятнингтасвирий имкониятлари
Рангтасвирнинг модерн оқимлари ва модерн шеърият
Навоийнинг форсий қасидаларида бадиий синтез муаммоси