Озод Шарафиддинов. Истеъдод жилолари

Озод Шарафиддинов. Истеъдод жилолари. Адабий портретлар. Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1976

Таниқли адабий танқидчи Озод Шарафиддиновнинг ушбу китобида ўобек адабиётида яратилган энг муҳим асарлар, атоқли шоир ва ёэувчиларнинг ўзига хос ижодий услуби, характер яратиш маҳорати, улар кўтарган ижтимоий ҳаётий проблемалар чуқур ва атрофлича тадқиқ этилади.

МУНДАРИЖА

Чўққи
Дарёдил шоир
Саркор
Сўз санъатига фидойи садоқат
Улкан ҳаётнинг илк саҳифалари
Истеъдод жилолари
Ижоднинг катта йўлида
Ижод довонлари