Истиқлол. Адабиёт. Танқид

Истиқлол. Адабиёт. Танқид… / Тузувчи ва нашрга тайёрловчилар: С. Қуронов, Р. Ҳайдарова, Р.Ҳакимжонова. – T.: «Turon zamin ziyo». 2014, – 312 б.

Мазкур тўплам адабий жараён ҳақидаги қизғин баҳс-мунозаралардан таркиб топган. Унда Республикамизнинг таниқли олимлари, ижодкорлари ва фаол ёшларининг ХХ аср ва Истиқлол даври ўзбек адабиётининг долзарб масалаларига қаратилган фикр-мулоҳазалари билан танишасиз. Ҳамда адабиётимизда, катта маънода, бадиий тафаккуримизда кечаётган азим ўзгаришларнинг кўлами ва теранлигини чуқурроқ англайсиз. Тўплам, айниқса, бугунги адабиётимизнинг умумий манзараси, йўналишлари ва адабий жараён билан қизиқувчи мутахассис ва талаба ёшлар учун қўшимча манба бўлиб хизмат қилади.

Тузувчи ва нашрга тайёрловчилар: Саъдулло Қуронов, Рисолат Ҳайдарова, Раъно Ҳакимжонова
Масъул муҳаррир: Бахтиёр Назаров, академик
Тақризчи: Сувон Мелиев, филология фанлари номзоди

МУНДАРИЖА

Истиқлол адабиёти — озод тафаккур адабиёти

ЯНГИ АВЛОД ОВОЗИ

Биринчи суҳбат

Саволлар
Ҳамидулла Болтабоев жавоблари
Шуҳрат Ризаев жавоблари
Назар Эшонқул жавоблари
Дилмурод Қуронов жавоблари
Раҳимжон Раҳмат жавоблари
Баҳром Рўзимуҳаммад жавоблари
Раҳмон Қўчқор жавоблари
Абдуқаюм Йўлдош жавоблари
Рисолат Ҳайдарова жавоблари
Исломжон Ёқубов жавоблари
Абдунаби Ҳамро жавоблари
Хурсандбек Тўлибоев жавоблари
Иброҳим Ғофуров жавоблари
Қозоқбой Йўлдошев жавоблари
Исажон Султон жавоблари
Саъдулло Қуронов жавоблари
Умарали Норматов жавоблари

“МУАЛЛИФ ЎЛИМИ”ГА СИЗ ҲАМ ОВОЗ БЕРАСИЗМИ?
(Ёки асл ижод соғинчи)

Иккинчи суҳбат

“Муаллиф ўлими”га сиз ҳам овоз берасизми?
Парилар ва қароқчилар
Тақлид, тасвир, илҳом ва истеъдод
Глобализм “муаллиф ўлими”га розими?
Анъана ва асллик
Ҳақиқий муаллиф ўлмайди
Адабиётни истеъдодлар яратади, истеъдодлар янгилайди
Асл ижодни англаш бахти
Хайрлилик истаб…
Адабий гурунглар тафти (Сўнгсўз)