Ansoriddin Ibrohimov. Urducha—oʻzbekcha mushtarak soʻzlar lugʻati

Ansoriddin Ibrohimov. Urducha—oʻzbekcha mushtarak soʻzlar lugʻati. — Toshkent, «Oʻqituvchi», 1998

Oʻzbekistonning chet maralakatlar, xususan Hindiston va Pokiston bilan aioqaiari kengayib bormoqda, hamkorlikning yangi-yangi sohalari paydo bo‘lmoqda. Bu esa xalqiarning bir-birining tilini oʻrganishga qiziqishini orttirmoqda.
Qoʻlingizdagi lugʻat odatdagi ikki tilli lugʻat emas, oʻxshash soʻzlar lugʻati. Biroq hozircha urducha-oʻzbekcha lugʻatning yaratilmaganligi nazarda tutilsa, ushbu lugʻat maʼlum darajada ikki tilli lugʻat vazifasini ham oʻtashi mumkin.
Lugʻat urdu tilini oʻrganayotgan maktab, litsey, kollej oʻquvchiiari va oliy oʻquv yurti talabalariga, oʻzbek tilini oʻrganayotgan chet elliklarga, ishbilarmonlarga hamda shu sohaga qiziqqan barcha kitobxonlarga moʻljallangan.