Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 2-жилд: Шеърлар ва достонлар

Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 2-жилд: Шеърлар ва достонлар. — Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2001.

Шоир “Танланган асарлар”ининг иккинчи жилдини қўлга олган шеърхон ўйчан, фалсафий умумлашмаларга бой ва дунё — ҳаёт — муносабатлар мураккабликларига ечим ва кушод излаган, ҳамма-ҳаммани замон ва дунёқарашлар, оқибат ва эътиқодлар эврилишларига зийраклик билан боқишга даъват руҳидаги, замондошлар қалбларига ҳушёрлик ва басират нигоҳи билан қарашга ундайдиган руҳдаги асарларга дуч келиши табиий. Ҳаёт, муҳаббат, ғазаб ва нафратнинг туб моҳиятини, дунёнинг дунёлиги, одамнинг одамлиги тамойиллари одамзот учун азал-абад жумбоқ бўлиб келаётганини такрор-такрор уқтираётгандек бўлади…

Тўплаб нашрга тайёрловчи: Дониёр Бегимқулов.