Янка Купала. Эрк қўшиғи

Янка Купала. Эрк қўшиғи: Шеърлар ва поэма / [Редкол.: Азимов С. О. (редкол. раҳбари)]. — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983. — (Дўстлик кутубхонаси. СССР халқлари шеърияти).

Бу китоб атоқли белорус шоири Янка Купаланинг поэма ва шеърларидан тузилди. Бу асарларда шоир жафокаш халқнинг аянчли аҳволини ҳамдардлик билан акс эттириб қолмай, уларни зулм ва истибдодга қарши озодлик учун курашга чақиради. Октябрь инқилоби ва ундан кейинги янгиликларни шодлик билан куйлайди.