Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 3-жилд: Драмалар (1915-1920)

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 3-жилд: Драмалар (1915-1920) / [Таҳрир ҳайъати: Каримов Н. ва бошқ.; Нашрга тайёрловчилар: Жумабоева Ж. ва бошқ.] — Тошкент, «Фан», 1988

«Тўла асарлар тўплами»нинг ушбу жилдига Ҳамзанинг 1915—1920 йиллар орасида ёзилган машҳур драмалари билан бирга шу вақтга қадар эълон қилинмаган ва тугалланмаган асарлари ҳам киритилди.
Ушбу нашр ўзбек совет адабиёти тарихи билан шуғулланувчи мутахассисларга мўлжалланган.

Нашрга тайёрловчилар:
Жумагул Жумабоева, Анвар Акрамов

Масъул муҳаррирлар:
Салоҳиддин Мамажонов, Наим Каримов