Озод Шарафиддинов. Адабий этюдлар

Озод Шарафиддинов. Адабий этюдлар. (Адабий-танқидий мақолалар). Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1968.

«Адабий этюдлар» номли адабий-танқидий мақолалар тўплами автори ўзбек совет адабиётининг муҳим масалалари тўғрисида ва унда фаол ҳаракат қилаётган шоир, адибларнинг ижод такомили ҳақида баҳс қилади, ўз мулоҳазаларини баён этади.

МУНДАРИЖА

Биринчи мўъжиза
Ленин ва адабиёт
Дўстлик қонуни
Ўзбек аслининг тақдири
Қалбимизга яқин шоира
Шоирнинг йўли
Улғайиш