Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 8-жилд: Шеърлар

Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 8-жилд: Шеърлар. — Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016.

Ўзбекистон Қаҳрамони, Халқ шоири Абдулла Орипов “Танланган асарлар”ининг саккизинчи жилди кейинги икки ярим йилда ёзилган руҳият ва чуқур фалсафийлик омихта бўлган янги шеърлардан жамланди. Зукко шеърхонлар улкан шоир ижоди янги мавзулар, янги ифода воситалари билан бойиганига, давр ва халқ, шахс ва жамият, инсон ва унинг қалби, нур ва зиё, муҳаббат ва нафрат, яхшилик ва ёвузлик, самимият ва ҳасад, меҳр ва қабоҳат сингари ўлмас ва азалий мавзулар янги ифода воситалари орқали очиб берилганига ишонч ҳосил килиб, янги шоирона нигоҳдан завқ оладилар, деб умид қиламиз.

Нашрга тайёрловчи, изоҳлар ва сўнгсўз муаллифи: Дониёр Бегимқулов