Адабиёт ва замон (Мақола, очерк, адабий портретлар)

Адабиёт ва замон: (Мақола, очерк, адабий портретлар). Тўплаб, нашрга тайёрловчилар: У. Норматов, М. Олимов. — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980.

«Адабиёт ва замон» деб аталувчи ушбу тўплам аввалроқ нашр этилган, ўзбек совет адабиётининг ҳозирги даврдаги ижодий муваффақиятлари ва камчиликларини, адабий жараённинг муҳим муаммоларини умумлаштирувчи «Адабиётимизнинг ярим асри», «Инқилоб ва адабиёт» тўпламларининг мантиқий давомидир. Бу тўпламдан ҳам адабий ҳаётимизда пайдо бўлган муҳим янги тенденциялар ҳақида проблематик мақолалар ва конкрет асарлар ҳақида мулоҳазалар, шунингдек, ижодий портретлар ўрин олган.

МУНДАРИЖА

I. ЗАМОН ХИЗМАТИДА
Ш. Р. Рашидов. Октябрь билан ҳамнафас
К. Яшин. Қатта карвон йўлидан
Р. Бобожон. Улкан ижодий учрашувлар
Ҳ. Ғулом. Адабиётимиз қаҳрамонлари
А. Мухтор. Ижодий меҳнат йиллари
О. Ёқубов. Давр билан ҳамнафас
Н. Нарзуллаев. Энг сезгир барометр
Мирмуҳсин. Давр қаҳрамонлари
Т. Тўла. Меҳнат мавзуи
Ш. Холмирзаев. Давримиз белгилари

II. ҲАЁТ ВА АДАБИЙ ЖАРАЁН
М. Қўшжонов. Адабиёт ҳаёт қиёсида
Л. Қаюмов. Танқидчиликнинг муҳим муаммолари
Ғ. Каримов. Мерос ва замон
С. Мирзаев. Адабиёт ва мафкуравий кураш
Б. Имомов. Характер қирралари
Н. Худойберганов. Ижодий жасорат ва жанговарлик
П. Шермуҳамедов. Нуқтаи назар бўлсин
А. Қулжонов. Мазмун салмоғи
М. Маҳмудов, К. Тоғматов. Проза поэтикасининг айрим муаммолари
А. Расулов. Ички қонуниятлар алжабридан бир масала
Б. Назаров. Тарих сабоқларининг замонавийлиги
М. Қўшмоқов. Эргаш Жуманбулбул ўғлининг ленинномаси
К. Қодиров. Катта йўл олдида
Б. Норбоев. Виждон юки
A. Ҳамроева. Дунёқараш ва ижод

III. АДАБИЙ ПОРТРЕТЛАР
Л. Азиззода. Янги адабиёт тонгида
С. Мамажонов. Шоира қалбидаги олам
М. Сафаров. Йиллар қалб орқали ўтганда
Н. Раҳимжонов. Лирик ва эпик тасвир маҳорати
О. Тоғаев. Ижодкор назари
И. Ғафуров. Назокат
У. Норматов. Ҳаёт билан ҳамнафас ижод
B. Зоҳидов. Ойдин «Наво»си
П. Филиппов. Болалик арифметикаси ва ҳаёт алгебраси
Г. Владимиров. Шарқнинг илҳомкор куйчиси
Б. Геронимус. Шарқ маданияти шайдоси