Алим Кешоков. Чўққилар уйғоқ (роман)

Алим Кешоков. Чўққилар уйғоқ: Роман. Қишлоқ ревкомининг биринчи раиси бўлган отамга бағишлайман (Русчадан Э. Носиров тарж.). — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1984.

Кабардин адиби Алим Кешоковнинг «Чўққилар уйғоқ» романи Октябр инқилобига бағишланган йирик полотнодир. Бу асарда муаллиф инқилоб шарофати билан халқ ҳаётида юз берган ажойиб ўзгаришларни маҳорат билан ифодалайди, халқ вакилларининг образларини меҳру муҳаббат билан тасвирлайди. Асардаги Астемир, Элдор, Степан, Сарима сингари образлар шулар жумласидандир.