Баҳодир Мурод Али. Кўктўнликлар

Баҳодир Мурод Али. Кўктўнликлар: Қисса ва ҳикоялар. — Тошкент, Ёзувчи, 1991

«Кўктўнликлар» Баҳодир Мурод Алининг (Муродалиев) биринчи йирик асари. Қиссанинг сюжети анъанавий — кичик ҳикоялардан қурилган бўлишига қарамай, умумий яхлитлик касб атган. Муаллиф қийин мавзу — ўлкада Совет хукуматннинг узил-кесил ўрнатилишннн асарнинг бош мавзуси қилиб олган. Баходир бу мавзуга бутунлай янгича — ннсон руҳий оламини ёритиш йўлидан ёндошди. Ва буни баҳоли қудрат, яқин замонда муваффақиятли бажарган. Сиз асарни ўқир экансиз, тирик, жонли одамларнн кўргандек, улар билан қизғин сухбатлашгандек ҳис қиласиз ўзингизни. Агар иложи топилса, мулоқотнинг яна давом этишини жуда-жуда истайсиз.
Тўпламга кирган ранг-баранг ҳикоялар эса сиз азиз ўқувчиларга теран туйғулар аа ёқимли кайфият бахш этади.

МУНДАРИЖА

Кўктўнликлар. Қисса

ҲИКОЯЛАР
Шафтоли
Туғилган кун
Жўралар
Зумрад холанинг келинлари
Янаги жумагача
Ҳар кимнинг дарди ўзи билан
Улар кетишяпти
Саодат
Оқтўш
Баргак таққан олмалар
Мунодий