Алибек Рустамов. Навоийнинг бадиий маҳорати

Алибек Рустамов. Навоийнинг бадиий маҳорати. — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979

Филология фанлари доктори, Шарқ классик адабиётининг чуқур билимдони Алибек Рустамов ўэининг мазкур китобини буюк мутафаккир шоир Алишер Навоийнинг бадиий маҳоратига бағишлайди.
Олим Навоий ижодхонасига қадам ранжида қиларкан, аввало, шоирнинг ҳаёти, фаолият ва фалсафий қарашларидаги гуманистик нуқталарга диққатни тортади. Таҳлилда юксак шахсият билак юксак шеърият ўртасидаги муштарак томонлар ўз ифодасини топади.
Китобдан олимнинг Навоий шеъриятидаги ранг-баранг бадиий воситалар, шоир қўллаган вазнлар ва бошқа кўпгина масалалар ҳақидаги теран изланишлари — тадқиқотлари ҳам ўрин олган.

МУНДАРИЖА

Дебоча
Навоийнинг фалсафий ақидалари
Навоийнинг бадиий воситалари
Навоийнинг қофия ва сажълари
Навоийнинг вазнлари
Бадиий етуклик асослари
Хотима
Изоҳлар