Nurislom To‘xliyev: «Bemilliy baynalmilalchilik — beildiz daraxt» (1989)

Sof manoda milliy masalalar muammosi yo‘q. Unday bo‘lsa milliy masaladagi keskinliklar, bir-birlari bilan misli og‘ayni — qarindosh millat vakillari nima uchun o‘zaro qon to‘kishyapti. Chunki mamlakatimizda iqtisodiy, sotsial, huquqiy, ekologik va demografik muammolar, til va madaniyatni rivojlantirish, mnlliy an’analarni asrab davomi…

Pirimqul Qodirov: “Tilidan ayrilgan xalq ma’naviy Vatanidan judo bo‘ladi” (1989)

O‘z milliy qadriyatlarini bilmaydigan, ularga past nazar bilan qaraydigan nigilistlarga nisbatan, o‘z xalqining noyob qadriyatlarini e’zozlab, boshqa xalqlarga ham yetkazib bera oladigan fozil kishilar millatlarning o‘zaro yaqinlashuviga ming chandon yaxshiroq xizmat qiladi», — dedi atoqli yozuvchi Pirimqul Qodirov. Darhaqiqat, ulkan davomi…

Saidmurod Mamashokirov. Vahimami yoki haqiqat? (1988)

Nemis olimi E. Gekkel 1867 yili fanga ekologiya atamasini kiritgan vaqtda yuz yillardan keyin atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi hozirgidek olamshumul muammoga aylanishini ko‘z oldiga keltirmagan bo‘lsa kerak. Darhaqiqat, keyingi vaqtlarda ekologik vaziyatning keskinlashish geografiyasi uzluksiz kengayib, jahon jamoatchiligining diqqat-e’tiborini tobora davomi…


Maqolalar mundarijasi