Jamol Kamol. Haq gapni qachon aytamiz? (1990)

O‘zbekistonda millatlararo munosabatlarda bir qadar tinchlik, osoyishtalik hukm surayotgani ba’zi birovlarga yoqmayapti shekilli… Markaziy matbuot sahifalarida cho‘g‘ni kovlashyapti. Bunga yangi misol Temur Po‘latovning yaqinda «Moskovskiye novosti» haftaligida bosilgan «Angolani quvib yetamiz va o‘zib ketamiz» maqolasidir. Emishki, O‘zbekistonda ruslar va «rus davomi…

L.G.Kim. Uydirma va haqiqat (1990)

Turkiston tarixiga doir manbalarda, aniqrog‘i, sovet davrida yaratilgan qo‘llanmalarda inqilobgacha Turkiston xalqining atigi 2 foizi savodxon bo‘lgan, deyiladi.. Bu raqam keng tarqalgan, kitoblardan kitoblarga ko‘chib kelayotir. Afsus bilan e’tirof etish joizki, O‘rta Osiyo xalqlari tarixini bo‘yab-bejab ko‘rsatishda o‘lkamizdan chiqqan ayrim davomi…


Maqolalar mundarijasi